egtkonus-tarih

25 Mayıs 2016 Çarşamba 21:00

egtkonus-konu

Eğitimde Araştırmanın Önemi

egtkonus-moderator

EGT Araştırma – @arastirmaegt

egtkonus-sorular

Eğitim, öğrenme ve öğretim yıllar boyunca üzerine araştırmalar yapılan alanlardır. Deneysel ve ilişkisel araştırmalar, çeşitli dönemlerde bu kavramların tanımlarını değiştirmiş veya güncellemiştir. Bu nedenle araştırmaların, bu kavramlar ve eğitimle ilgili diğer kavramlar üzerindeki etkisi yadsınamaz bir gerçektir.

Günümüzde her ne kadar bilime ve veriye dayalı akademik çalışmalara verilen önemden bahsedilse de, yapılan çalışmaların bilimsel yöntemden uzakta olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca, veriye dayalı öğretim ve öğrenme yöntemlerinden hızla uzaklaşılıp, trend olan ‘eğitim modellerinin’ büyüsüne inanılmaya başlanmıştır. Tüm bunlar ışığında, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı, okullarda bilimsel araştırmaların işaret ettiği gerçeklerden uzakta yetiştirmenin probleme neden olacağını tahmin etmek pek güç olmayacaktır.

Eğitim, öğrenme ve öğretimi, eğitim kurumlarında uygulayan (uygulayıcı-practitioners) öğretmen, yönetici ve diğer görevlilerin araştırmaya yönelik fikirleri, yukarıda bahsi edilen problemlerin gündeme getirilmesinden dolayı önem arz etmektedir. #egtkonus gibi farklı arka plana sahip uygulayıcıların bir araya gelmesiyle oluşan mesleki gelişim ağı, bu konuyu tartışmak ve araştırmanın eğitimdeki önemini vurgulamak için uygun bir yer olarak görünmektedir.

#egtkonus’ta bu hafta, genel olarak bilimsel araştırmanın eğitim için önemini tartışacağız. Aynı zamanda, siz uygulayıcıların araştırmaya dayalı öğretim ve öğrenme yöntemlerini kullanma sıklığı ve kullanma nedenleri üzerinde duracağız. Odak katmasıaçısından aşağıdaki sorular ışığında tartışmayı ilerleteceğiz:

S1: Eğitimde araştırmanın önemini nasıl açıklarsınız?
S2: Uygulamalarınızda, hangi araştırmaya dayalı teknik ve yöntemleri kullanıyorsunuz? Bunları kullanma nedenleriniz nelerdir?
S3: Daha önce bireysel ya da işbirlikli olarak yaptığınız bilimsel araştırmalardan mesleki olarak neler kazandınız?

egtkonus-modhakkinda

arastirma

EGT Araştırma

Eğitim ve öğretim ile alakalı bilimsel araştırma sonuçları #egtarastirma #egt #egitim #egtkonus #okul #ogretmen #meslekigelisim #egtyayin #arastirma #ogrenci