egtkonus-tarih

09 Mart 2016 Çarşamba 21:00

egtkonus-konu

Eğitimde Kullandığımız Dil Demokratik mi?

egtkonus-moderator

Müjdat Ataman – @ataman_mujdat

egtkonus-sorular

S1: Öğretmen dilinin öğrenciler üstündeki olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir?
S2: Sınıfta nasıl bir dil oluşturmalıyız ki öğrenciler kendi özgünlüklerini yitirmesinler?
S3: Eğitimde dili değiştirmek Türkiye’yi nasıl değiştirir?

egtkonus-modhakkinda

mujdat-ataman

Müjdat Ataman

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde, Türkçe Öğretmenliği yan alanı ile, yüksek lisans eğitimini de Ankara Üniversitesinde Yaratıcı Drama alanında tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi Hazırlık Okulunda (BLIS) ve Özel İzmir SEV okullarında öğretmenlik ve yöneticilik yapmıştır. Şu an Tarabya İngiliz Okullarında yöneticidir. Çağdaş Drama Derneği İzmir Şubesinin kuruluşunu ve başkanlığını yürütmüştür. Forum Tiyatro, sınıfta yaratıcılık, çocuk yazını, alternatif eğitim konularında çalışmaktadır. İstanbul Drama Sanat Akademisinde konulu atölyeler yürütmektedir. Kök Yayıncılık tarafından yayımlanan “Türkçe Öğretiminde Kullanılacak Yaratıcı Etkinlikler” ve PEGEM Akademi tarafından yayımlanan “Yaratıcı Yazma için Yaratıcı Drama” kitaplarının yazarıdır ve Koza Yayınlarından çıkan 4. Sınıf Türkçe kitabı yazarlarındandır. Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, Yaratıcı Yazma, Sınıfta Yaratıcılık, Yaratıcı Dramanın Yöntem olarak kullanılması konularında bildiriler sunmuş ve seminerler vermiştir. Eğitime dair yazıları Eğitimpediada’da yayınlanmaktadır.