egtkonus-tarih

23 Mart 2016 Çarşamba 21:00

egtkonus-konu

Eğitimde Yaratıcı Drama Bilmecesi

egtkonus-moderator

Güneş Erkan ve Arzu Atasoy – @orav2008

egtkonus-sorular

S1: Sizce ülkemizde drama uygulamaları eğitimde ne kadar etkin ve doğru kullanılıyor?
S2: Yaratıcı drama çalışmaları öğrenci ve öğretmene hangi becerileri kazandırır?
S3: Eğitimde drama uygulamalarının yaygınlaştırılması için sizce nelere ihtiyaç var?

egtkonus-modhakkinda

oravAkademisi

Güneş Erkan ve Arzu Atasoy

Öğretmen Akademisi Vakfı Drama Grubu