egtkonus-tarih

01 Haziran 2016 Çarşamba 21:00

egtkonus-konu

Öğretmenlerin İş Doyumu ve Mesleki Tükenmişlik

egtkonus-moderator

Nihal Yurtseven – @nihalyurtseven

egtkonus-sorular

Her meslekte olduğu gibi öğretmenlikte de iş doyumu profesyonel yaşamı önemli ölçüde etkilemektedir. Öğretmenler içinde bulundukları ortamın beraberinde getirdiği bir takım dinamiklerin de etkisiyle, profesyonel yaşamlarında iş doyumu yaşamakta, mesleklerine bağlılıkları artmakta ve yıllar geçtikçe farklı deneyimler kazanmaktadırlar. Peki ya durum tam tersiyse? Ya öğretmenler çalışma ortamlarında yeterince iş doyumu yaşamıyorsa bu durum profesyonel yaşamlarına nasıl yansır?

Mesleki tükenmişlik, öğretmenlerde öğretmeye yönelik umutsuzluk, duygusal tükenme, duyarsızlık, yani kısacası kişisel verimin sona ermesi şeklinde kendini gösterir. Mesleki tükenmişlik, okulun ve öğrenme ortamının başarılı bir biçimde organize edilmesine yönelik tehditlerin başında gelir. Öyleyse, öğretmenlerin iş doyumu yaşaması ve mesleki tükenmişlikten uzak kalması eğitimciler için önemle üzerinde durması gereken bir parametredir. Bu durumda iş doyumu ve mesleki tükenmişlik arasında nasıl bir ilişki vardır?

#egtkonus da bu hafta öğretmenlerin iş doyumu ve mesleki tükenmişlik konusunda sohbet edeceğiz. Bir çok öğretmeni yakından ilgilendiren bu konu hakkında görüşlerinizi paylaşmak için sizleri de #egtkonus’a bekliyoruz.

Sohbetimiz aşağıdaki sorular ışığında ilerleyecek:

  • S1: Mesleki tükenmişliğe sebep olan dinamikler nelerdir?
  • S2: Öğretmenlerin iş doyumu yaşamasını sağlayan dinamikler nelerdir?
  • S3: Öğretmenleri mesleki tükenmişlikten iş doyumuna taşıyabilmek için neler yapılabilir?

egtkonus-modhakkinda

nilhan-yurtseven

Nihal Yurtseven

PhD in Curriculum & Instruction at Yildiz Technical University, #UbD, #PD, #InstructionalDesign, #PLC