egtkonus-tarih

25 Kasım 2015 Çarşamba 21:00

egtkonus-konu

Türkiye’de Öğretmen Olmak

egtkonus-moderator

Öğretmen Akademisi Vakfı – @orav2008

egtkonus-sorular

S1: Türkiye’de öğretmen olmayı bir nesneye/kavrama benzetseydiniz bu ne olurdu, neden?
S2: Türkiye’de öğretmenlik mesleğinin hak ettiği saygınlığı kazanması için öğretmenler neler yapabilir?
S3: Türkiye’de öğretmenlik mesleğinin kutsallığından çok profesyonelliğinin ön planda olması için nelere ihtiyaç var?

egtkonus-modhakkinda

oravAkademisi

Öğretmen Akademisi Vakfı

Hedeflerimizden biri bireysel ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde genç nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunacak öğretmenlerimizle bir arada olmak.